Timber Grab

  • LEHO Timber Grab / Wood Grip / Grab For Trees

    LEHO Timber Grab / ด้ามจับไม้ / คว้าสำหรับต้นไม้

    Multi grapple คืองานสร้างและงานทั่วไปของเราขอบเขตการใช้งานรวมถึงการยกของหนัก การวางหิน การคัดแยก การโหลดไม้ที่ตัดให้ได้ความยาว การจัดการเศษไม้ การรื้อถอนด้วยแสง ฯลฯ ด้วยช่องเปิดที่กว้าง จึงเป็นเครื่องมือการทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการขยายขอบเขตการทำงานแรงจับยึดสูงรองรับด้วยวาล์วจับน้ำหนักและตัวสะสมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด